poniedziałek, 19 grudnia 2016

Potrzeby nawozowowe warzyw

Ponieważ warzywa dają duże plony z jednostki powierzchni, czerpią one znaczne ilości składników pokarmowych z gleby. W warunkach naturalnych dzika roślinność obumierając zwraca glebie zabrane z niej pokarmy w postaci przegniłych części roślinnych. Natomiast przy uprawie warzyw, jak zresztą i innych roślin rolniczych, prawie cała masa roślinna zostaje zwykle z pola zebrana. Dlatego też gleba zajęta przez warzywa wyjaławia się i z czasem może zabraknąć w niej najważniejszych składników. Do takich składników najbardziej potrzebnych roślinom należą azot, potas, fosfor i wapń, które powinny być dostarczone glebie w postaci odpowiednich nawozów. Potrzeby nawozowe warzyw nie są jednak takie same jak ich potrzeby pokarmowe. Niektóre warzywa zabierające z gleby duże ilości składników pokarmowych mają średnie potrzeby nawozowe, inne zaś pobierając niewiele pokarmów wymagają silnego nawożenia (ogórki, cebula). Przeważnie zależy to od budowy systemu korzeniowego i jego zdolności pobierania pokarmów z trudno rozpuszczalnych związków mineralnych. Im silniej rozwinięte są korzenie roślin i im głębiej sięgają w glebę, tym więcej potrafią one wydostać pokarmów z głębokich warstw gleby. Im słabiej i płycej się rozrastają, tym mniejsze są te możliwości. Na przykład system korzeniowy cebuli jest wielokrotnie mniejszy od systemu korzeniowego buraków, dlatego też cebula powinna być nawożona obficiej. Warzywa o krótkim okresie wegetacji wymagają silniejszego nawożenia, nie ze względu na ich większe potrzeby pokarmowe, lecz ze względu na konieczność pobrania potrzebnych pokarmów w krótkim okresie czasu. Ponieważ pokarmy dostarczone im w nawozach organicznych, a nawet i mineralnych, są częściowo niedostępne dla roślin, należy stosować silniejsze nawożenie, aby zwiększyć w ten sposób ilości pokarmów dostępnych. Dlatego też ważny jest sposób nawożenia warzyw o krótkim okresie wegetacji, a mianowicie: stosowanie obornika jesienią i dawanie szybko działających nawozów mineralnych. To samo można powiedzieć o nawożeniu rozsady, czyli młodych roślin przeznaczonych do wysadzenia w pole.

Przy nawożeniu warzyw, podobnie jak i innych roślin, należy brać pod uwagę to, że powinny one znaleźć w glebie wszystkie składniki pokarmowe, a przede wszystkim najważniejsze - azot, fosfor, potas i wapń. Brak jednego z nich odbija się ujemnie na plonie i może spowodować nieudanie się uprawianej rośliny. Każdy jednak składnik ma inne znaczenie dla rośliny i dajemy go mniej lub więcej w zależności od wymagań roślin.

O roli poszczególnych składników pokarmowych w roślinach uprawnych w kolejnym wpisie (tutaj).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ANGIELSKI Lubin

ANGIELSKI Lubin
Centrum Językowe Harvard

Obserwuj przez e-mail

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *