czwartek, 8 czerwca 2017

Nawożenie sadu owocowego

Tuż przed założeniem sadu dajemy dużą dawkę obornika, a w pierwszym roku po posadzeniu drzewek uprawiamy najczęściej ziemniaki lub inne rośliny okopowe, które korzystają z tego obornika. W takich warunkach drzewka nie potrzebują dodatkowego nawożenia. Jeżeli jednak przed sadzeniem drzew dano małą dawkę obornika albo  co gorzej nie dano go wcale, należy wokół każdego drzewka na powierzchni koła o średnicy 70 cm rozlać kubeł gnojówki lub rozrzucić parę kopiastych wideł obornika. Obornik zostawiamy na wierzchu lub przekopujemy. Jeśli nie mamy dość obornika, to na każde drzewko na wiosnę pierwszego roku przeznaczamy dwie lub trzy garście nawozów azotowych i tyle samo potasowych - lub po prostu dobrego nawozu wieloskładnikowego. Pamiętajmy jednak, że rośliny wieloletnie mają trochę inne zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe niż warzywo jednoroczne . 

W dalszych latach pielęgnowania młodego sadu nawozimy całą powierzchnię sadu, dostosowując dawki do wymagań roślin uprawianych w międzyrzędziach. Poza tym każde drzewko otrzymuje dodatkową dawkę nawozów mineralnych, wzrastającą z roku na rok, a mianowicie: 

2 rok — 200—500 g saletrzaku, 120—300 9 superfosfatu i 150—200 g soli potasowej; 

3 rok — 300—750 g saletrzaku, 180—480 g superfosfatu i 250—450 g soli potasowej; 

4 rok — tyle samo co w 2 roku (a więc mniej niż W 3 roku); 

5 rok — tyle samo co W 3 roku; 

6 rok — 600—1250 g saletrzaku, 360—900 g superfosfatu i 400—750 g soli potasowej; 

7 rok —700—1600 g saletrzaku, 400—1000 g superfosfatu i 500—1200 g soli potasowej. 

Podane tu są dawki w szerokich granicach. Najmniejsza dawkę stosujemy na glebach żyznych i nawożonych często obornikiem, największą zaś na glebach uboższych i nie tak często nawożonych obornikiem. Wymieniliśmy saletrzak jako nawóz azotowy, ale oczywiście można zamiast niego dać inny nawóz azotowy. Jeżeli zawiera on wyższy procent azotu, to dawkę należy odpowiednio zmniejszyć, jeżeli zaś jest uboższy w azot to dawkę powiększamy. To samo stosuje się do nawozów fosforowych i potasowych. 
Jak z tego wynika, dawki nawozów stosowane w sadzie powinny wzrastać z roku na rok. Wyjątek stanowi czwarty rok życia drzew. W czwartym roku dajemy mniej nawozów niż w trzecim, stosunkowo niewiele więcej — w piątym roku, a znacznie więcej w szóstym i siódmym roku. 
Drzewa tym później wchodzą w okres owocowania, im szybciej rosną. W ciągu trzech lat po ich posadzeniu nawozimy je intensywnie, gdyż zależy nam na wytworzeniu się jak największych koron, zdolnych do wyprodukowania pokaźnej ilości owoców. W czwartym i piątym roku zmniejszamy dawki nawozów, aby przyhamować wzrost drzew i w ten sposób zmusić je do owocowania. 
Oczywiście nie trzeba brać dosłownie zalecenia, że nawożenie trzeba zmniejszyć właśnie w czwartym roku życia drzew w sadzie. Jeżeli rosły one słabo przez pierwsze trzy lata, to jeszcze w czwartym, a w skrajnych wypadkach nawet w piątym roku, należy zwiększyć dawki nawozów, a zmniejszyć je dopiero w piątym lub szóstym. 
Wysiewając nawozy mineralne popełniamy często błąd, sypiąc je tuż koło pnia. Trzeba pamiętać, że korzenie drzewa rozrastają się szerzej niż jego korona, toteż nawozy rozmieszcza się nie na powierzchni koła, W którego środku rośnie drzewo, lecz na powierzchni szerokiego pierścienia na granicy korony. Jeżeli drzewka rosną w pasach murawy, to nawozy wysiewamy poza pasem murawy, po obu jego stronach. 
Część sadowników zaleca nawożenie drzewek owocowych fekaliami z ustępu. Zawierają one duże ilości azotu, są zatem nawozem silnym, palącym. Można je stosować, ale w ilościach niewielkich, przekopując je pod drzewkiem. 
Jeśli chodzi o porę stosowania nawozów, zwłaszcza organicznych i azotowych, to najlepsza jest wczesna wiosna. Nawozów azotowych nie należy wysiewać w sadzie latem ani jesienią, ponieważ mogą one przedłużyć okres wzrostu drzew i wskutek tego zmniejszyć ich wytrzymałość na mróz. Nawozy potasowe i fosforowe można stosować o każdej porze roku, najczęściej jednak dajemy je wczesną wiosną lub późną jesienią. Obecnie są w sklepach ogrodniczych dostępne osobne nawozy jesienne. Stosujmy je - dostarczenie zbyt dużych dawek azotu (potrzebnego wiosną i wczesnym latem) jesienią może być naprawdę szkodliwe dla drzew.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ANGIELSKI Lubin

ANGIELSKI Lubin
Centrum Językowe Harvard

Obserwuj przez e-mail

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *