sobota, 10 czerwca 2017

Wiosenne cięcie krzewów jagodowych

Wiosenne (marzec-kwiecień) cięcie krzewów jagodowych służy nadaniu  roślinom założonego kształtu, uwzględniając biologiczne cechy gatunku, a nawet odmiany. Celem cięcia jest usunięcie uszkodzonych i zbędnych pędów lub  ich części tak, aby uzyskać optymalne zagęszczenie i rozmieszczenie pędów. Prowadzi to zazwyczaj do poprawy jakości owoców i ograniczenia porażenia przez choroby i szkodniki. 

Porzeczka czarna
Skan fragmentu czasopisma "Działkowiec". 
Skan fragmentu czasopisma "Działkowiec". 
Krzewy tego gatunku prowadzone są zazwyczaj w formie krzaczastej. Wynika to z owocowania porzeczki czarnej głównie na jednorocznych pędach, przez co forma pienna jest rzadziej stosowana niż w przypadku porzeczek kolorowych i agrestu. Krzew powinien składać się z 15—17 dobrze wyrośniętych, silnych pędów, w tym 5 jednorocznych, 4 dwuletnich oraz a po 3-4 silnie rozgałęzionych 3 i 4-letnich. Nadmiar pędów, zwłaszcza pędy słabe i uszkodzone, należy uciąć  przy samej ziemi, zważając aby nie uszkodzić sekatorem pędów pozostających. W przypadku, gdy w poprzednich latach nie wykonywano systematycznie cięcia, a krzew zawiera dużo starych, cztero i więcej letnich pędów. Niezbędne jest wykonanie cięcia odmładzającego. Należy wtedy usunąć nawet połowę pędów, poczynając od najstarszych i najbardziej przygiętych do ziemi. Wymianę pozostałych starych pędów można rozłożyć na dwa następne lata. Niekiedy, gdy usunięcie całego pędu spowodowałoby wyraźny brak części krzewu, zachodzi potrzeba skrócenia pędu o najstarszą, najbardziej wygiętą ku dołowi jego część. 
Skan fragmentu czasopisma "Działkowiec". 

Porzeczki białe, czerwone i agrest

Cięcie krzaczastych form porzeczek kolorowych i agrestu jest podobne do cięcia porzeczki , czarnej. Różnica polega na tym, że w krzewie mogą być pozostawione pędy starsze niż czteroletnie, gdyż większość owoców zawiązuje się na pędach trzyletnich i starszych. Krzew powinien zawierać po kilka pędów wyrosłych w kolejnych latach, a ich łączna liczba nie powinna być większa niż określona przy porzeczce czarnej. Niektóre odmiany porzeczki kolorowej, mają tendencję do
wyginania się pędów. Cięcie korekcyjne, polegające na wycinaniu pędów lub ich części będących najniżej, pozwoli na utrzymanie wzniesionego pokroju krzewu. Korona formy piennej porzeczek kolorowych i agrestu powinna być luźna, a pędy równomiernie rozłożone. Cięcie polega na usunięciu nadmiaru pędów zagęszczających koronę. Jest to szczególnie ważne w uprawie kolczastych odmian agrestu ze względu na łatwość zbioru owoców, a także na ich wielkość. Równomierne rozmieszczenie pędów w koronie jest ważne,
Skan fragmentu czasopisma "Działkowiec".
gdyż zapobiega nadmiernemu jednostronnemu obciążeniu, co może doprowadzić do złamania pnia pod koroną. Porzeczki kolorowe i agrest mogą być prowadzone w formie szpaleru o jednym, dwóch lub trzech pędach szkieletowych. Prowadzone są one przy drutach lub palikach. Cięcie polega na utrzymaniu założonej liczby pędów szkieletowych i zapobieganiu nadmiernemu zagęszczeniu pędów bocznych. Jeżeli pędy boczne są zbyt długie, to należy je skrócić za rozgałęzieniem lub usunąć, zwłaszcza gdy wyrosły pod kątem ostrym.

Malina
W uprawie znajdują się dwie formy maliny: owocująca na dwuletnich pędach w okresie letnim oraz owocująca na tegorocznych pędach w okresie jesiennym. Każda z nich prowadzona jest w innej formie, stąd sposób cięcia różni się zasadniczo. Malina owocująca na dwuletnich pędach prowadzona jest najczęściej w formie pojedynczego szpaleru wysokiego. Cięcie wiosenne wykonuje się równocześnie z formowaniem szpaleru. W trakcie formowania podstawowym zadaniem jest wybór pędów, które będą stanowiły szpaler. Powinny to być pędy zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, wyrastające w pobliżu środka rzędu. Wybrane pędy przywiązuje się do drutu umieszczonego poziomo na wysokości około 15 cm nad ziemią. Liczba pędów na jednym metrze bieżącym rzędu powinna wynosić około 12. Pozostałe pędy należy wyciąć tuż przy ziemi, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić sekatorem przywiązanych pędów. Jeżeli pędy tworzące szpaler są zbyt wysokie, wskazane jest ich skrócenie na wysokości około 15 cm nad miejscem przywiązania. Na starszych, przynajmniej trzyletnich plantacjach, będących w dobrej kondycji, wskazane jest usuwanie wszystkich młodych odrostów korzeniowych, najlepiej gdy osiągną one wysokość 15-20 cm. Odrosty należy wycinać równo z powierzchnią gruntu. Malina owocująca jesienią na tegorocznych pędach prowadzona jest w formie wolnostojącej, bez podpór. Jeżeli cięcie nie było wykonane jesienią, to zabieg ten należy wykonać wczesną wiosną. Wycina się wszystkie pędy na wysokości od 5 do 20 cm. Wyższe cięcie prowadzi do ograniczenia liczby wyrastających pędów, co może być korzystne przy uprawie odmian wydających dużo odrostów jak | Polana. Liczbę pędów w rzędzie  można ograniczyć także przez ich usuwanie w trakcie wyrastania. Na jednym metrze bieżącym rzędu nie powinno być więcej pędów niż 20, a miąższość rzędu nie powinna przekraczać 50 cm. 

Jeżyny
Jeżyna owocuje na dwuletnich pędach. Można ją prowadzić w formie pojedynczego szpaleru wysokiego, podobnie jak malinę owocującą na dwuletnich pędach. Z uwagi na silny wzrost i wytwarzanie rozgałęzień, pozostawia się tylko 6 pędów na 1 mb rzędu, stanowiących jedną roślinę. Wysokość pędów w szpalerze ogranicza się do około 1,7 m, a długość rozgałęzień do około 30 cm. Jeżyna może być prowadzona w formie kolumnowej. W tym przypadku podporę stanowi palik, do którego przywiązuje się około 5 silnych pędów. Cięcie roślin wykonuje się podobnie jak w przypadku szpaleru wysokiego.

Suchodrzew jadalny
Roślina wydaje zwykle umiarkowaną liczbę pędów. Nie zachodzi konieczność ich redukcji. Pędy mają tendencję do silnego rozgałęziania się, co może doprowadzić do nadmiernego zagęszczenia krzewu. Pokrój krzewu może być wzniesiony, jak u odmian wywodzących się od wiciokrzewu sinego (np. Czelabinka) lub rozłożysty, jak u odmian pochodzących od jagody kamczackiej (np. Duet). Cięcie krzewów polega na utrzymaniu wzniesionego pokroju, usunięciu uszkodzonych pędów i redukcji zagęszczenia korony poprzez usunięcie całych najstarszych pędów lub ich części. 

Tekst na podstawie artykułu
dra Jana Danek

1 komentarz:

  1. Termin cięcia wiosennego. Różne publikacje różnie podają. Spotykam się z brakiem wskazanego terminu - po prostu wiosna. W innych publikacjach piszą kwiecień w innych nawet maj. Optymalnym terminem będzie czas gdy "puszczają" pąki i widać już kwitnienie. Według mnie to najrozsądniejszy "termin" - nie zawsze da się wszystko wyznaczyć z dokładnymi datami.

    OdpowiedzUsuń

ANGIELSKI Lubin

ANGIELSKI Lubin
Centrum Językowe Harvard

Obserwuj przez e-mail

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *