czwartek, 8 czerwca 2017

Wybór miejsca pod sad - gleby

Na zdjęciu tego nie widać, ale w tej części
działki, na której posadziłem te drzewka
bardzo zadbałem o wzbogacenie gleby dużą
ilością wkopywanego poplonu, nawożenia
organicznego oraz wzbogacenia popiołem
drzewnym. Foto kwiecień 2017.
Pod sady należy wybierać najżyźniejsze części pola. Jeśli koło zabudowań znajdują się ziemie gorsze, a bardziej urodzajne położone są dalej, to lepiej założyć sad z dala od domu, ale w takich warunkach, które zapewnią obfite owocowanie drzew. 
Oceniając glebę pod sad trzeba zwrócić uwagę na dwa czynniki: 
1) na odległość wody gruntowej lub nieprzepuszczalnego podglebia od powierzchni  
2) na jakość gleby. 
Drzewa owocowe z natury korzenią się głęboko. Tylko drzewa o głębokim systemie korzeniowym dobrze rosną i owocują, gdyż potrafią zapewnić sobie dostatek wody i pokarmów. Przed ostatecznym wyborem miejsca pod sad trzeba wykopać kilka dołów głębokości dwóch metrów i zobaczyć, czy w kwietniu i na początku maja nie występuje w nich woda gruntowa. Takie badanie jest ważne dlatego, że różne gatunki drzew są W różnym stopniu wrażliwe na wodę gruntową. Czereśnie i grusze nie powinny być sadzone w miejscu, gdzie woda gruntowa występuje bliżej niż 2 m od powierzchni gleby. Dla jabłoni odległość ta powinna wynosić od 1,5 do 2 m, a wiśnie i śliwy mogą rosnąć tam, gdzie woda gruntowa występuje od 1 do 1,5 m pod powierzchnią. 


Na przeszkodzie korzenieniu się drzew stoi czasem warstwa tak zwanego orsztynu, występująca na głębokości od 40 do 60 cm. Jest to twarda jak skała, sucha, zlepiona warstwa gliny i związków żelaza, przez którą korzenie nie mogą się przebić. Takich gleb, w których występuje orsztyn, należy unikać. 
Jeśli chodzi o jakość gleby, to nie można zakładać sadów na suchych, jałowych piaskach, na których nawet czereśnie i wiśnie nie będą dobrze plonowały, oraz na ciężkich nieprzepuszczalnych glebach gliniastych, na których wiosną przez czas dłuższy stoi woda. Pod drzewa pestkowe nadają się najlepiej gleby o dużej zawartości wapnia. Głębokie lessy lubelskie i sandomierskie, jak również mady nadwiślańskie (byleby nie podmokłe) sprzyjają rozwojowi wszystkich drzew owocowych. Na lżejszych, spiaszczonych bielicach uprawa drzew owocowych również daje dobre wyniki, byleby w podglebiu znajdowała się warstwa gliny, zwłaszcza gliny o pewnej zawartości marglu. 
Jeśli sad został posadzony na glebie zbyt piaszczystej, można chronić drzewa przed wyschnięciem stosując duże dawki torfu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ANGIELSKI Lubin

ANGIELSKI Lubin
Centrum Językowe Harvard

Obserwuj przez e-mail

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *