czwartek, 7 lutego 2019

Grupy botaniczne i płodozmian

Kilkukrotnie przy okazji omawiania różnych warzyw wspominałem o zachowaniu określonej przerwy w uprawie, w celu zachowania płodozmianu. Ogólna zasada – należy zachować przeważnie 3 letnią przerwę w uprawie roślin należących do tej samej rodziny botanicznej na tym samym stanowisku. Przykładowo, jeśli na danej grządce uprawialiśmy por, to na tej samej grządce ponownie por (oraz inne cebulowate) można posadzić dopiero po 3 – 4 latach Można oczywiście ten okres skrócić do powiedzmy dwóch lat, jeśli zastosowaliśmy poplon chociażby z rodziny bobowatych (in. motylkowatych).
W tym roku działkę miałem podzieloną na 6 grządek, które numeruję
Grządki przed zasiewami wczesną wiosną
Podobnie w przypadku ziemniaków. Należy zachować trzyletnią przerwę w uprawie, przy czym w płodozmianie ziemniak i na przykład pomidor należy traktować jako tą samą roślinę, ponieważ należą one do tej samej rodziny (psiankowate). Widać to doskonale jeśli przyjrzymy się kwiatom i owocom zarówno ziemniaków jak i pomidorów. Z czego wynika konieczność stosowania przerw w uprawie roślin należących do tych samych rodzin? Powodów jest kilka. Rośliny z tych samych rodzin są atakowane przez te same czynniki chorobotwórcze. Kilkukrotna uprawa po sobie tych samych warzyw będzie powodować nagromadzenie się w glebie tych samych patogenów. To najważniejszy powód. Można też podaj inny. Każda roślina po określone wymagania pokarmowe. Jeśli na tym samym stanowisku sadzimy z roku na rok zbyt blisko spokrewnione ze sobą gatunki, po pewnym czasie mamy do czynienia z nierównomiernym wyjałowieniem gleby (np. duże braki fosforu przy optymalnej dostępności innych składników). Oczywiście aspekt nierównomiernego wyjałowienia w pewnym stopniu eliminuje nam poplon na nawóz i samo nawożenie. Najważniejszym więc powodem jest dla nas nagromadzenie się w glebie patogenów. Poniżej przedstawiam główne grupy roślin. Niektóre grupy maja w sobie kilka rodzin. To uproszczenie wynika z fakty bliskiego pokrewieństwa omawianych rodzin. Jest jednak podyktowane względami praktycznymi. Nie chciałem wyodrębniać zbyt dużej liczby rodzin, ponieważ ich nadmiar mógłby utrudnić planowanie upraw na przestrzeni kilku lat. Ponadto szczegółowa systematyka bardzo często różni się w różnych opracowaniach. Przykład – warzywa strączkowe należą do rodziny bobowatych, jednak niektóre systemy mówią o rodzinie motylkowatych. Kapusta i rzodkiewka. Niektórzy wyodrębniają osobne rodziny rzepowatych (tu rzodkiewka) i kapustnych (dla np. kapusty). Inni autorzy łączą te dwie rodziny w jedną, co ma znaczenie praktyczne i jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia systematyki (rzepowate i kapustne to według większości biologów jedna rodzina). Zastosowany przeze mnie podział to coś pośredniego między podziałem ściśle systematycznym a użytkowym. Jest on jednak w pełni zgodny i opiera się na podstawach naukowych. Ja działkę mam podzieloną na 5 - 6 obszarów (zależnie od tego jak to "wyjdzie w praniu"). W ich obrębie stosuję płodozmian. Na podobną liczbę podzieliłem więc grupy warzyw. Mój podział nie jest zatem czysto botaniczny, ale opiera się na nim.
1. Warzywa kapustne i rzepowate
2. Warzywa cebulowe
3. Warzywa psiankowate oraz dyniowate (aczkolwiek to osobne rodziny)
4. Warzywa strączkowe
5. Warzywa selerowate i inne korzeniowe (np buraki, które należą do komosowatych)
6. Inne (tutaj różne rodziny botaniczne)
Jeszcze jedno. Jest rodzina różowatych. Na szczęście u nas nie ma warzyw różowatych. W obrębie tej rodziny jest większość naszych drzew i krzewów owocowych. Proponuję Drogim czytelnikom na wiosnę porównać budowę (podobieństwo) kwiatów takich drzew, jak własnie róże, jabłoń, grusza, pięciornik, aronia, jarząb, poziomka, truskawka (ciekawostka - to co jemy z truskawki nie jest botanicznym owocem). Ale to zadanie domowe na wiosnę ;-).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

ANGIELSKI Lubin

ANGIELSKI Lubin
Centrum Językowe Harvard

Obserwuj przez e-mail

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *